Bestuur

Judith Pollmann, Universiteit Leiden – voorzitter
Nina Geerdink, Radboud Universiteit – secretaris
Ton van Strien, Vrije Universiteit – penningmeester
Huigen Leeflang, Rijksmuseum – lid
Mirjam de Baar, Rijksuniversiteit Groningen – lid, tevens redactielid van De zeventiende eeuw
Gerrit Verhoeven, Universiteit Antwerpen – lid


Informatie

Ton van Strien, a.van.strien@let.vu.nl