Abonnement


Het lidmaatschap van de Werkgroep Zeventiende Eeuw staat open voor alle belangstellenden, en biedt naast korting op de congressen een abonnement op de papieren versie van het tijdschrift De zeventiende eeuw.

De online versie van het tijdschrift is per maart 2012 hier te vinden.

Aanmelding voor de Werkgroep en de papieren versie geschiedt via uitgeverij Verloren:
Uitgeverij Verloren
Torenlaan 25
1221 JA Hilversum
Nederland
Telefoon 035 685 98 56
Fax 035 683 65 57
bestel@verloren.nl

De contributie bedraagt voor leden binnen de Benelux € 40,00 per jaar. Studenten binnen de Benelux (deel-/voltijds studerend aan een universiteit of hogeschool) komen in aanmerking voor reductie voor ten hoogste twee jaren. Zij kunnen een kopie van hun collegekaart geldig voor (een deel van) het jaar dat zij lid wensen te zijn van de Werkgroep, sturen aan Uitgeverij Verloren, en ontvangen dan een nota voor jaarcontributie van € 20,00. Na 2 jaar wordt dit studentenabonnement automatisch omgezet in een regulier abonnement, tenzij anders wordt aangegeven door de abonnementhouder. Leden van buiten de Benelux betalen eveneens € 40,00, studenten van buiten de Benelux ook € 20,00.

Abonnementen gelden voor één kalenderjaar, maar worden stilzwijgend verlengd. Na verzending van het tweede nummer wordt een acceptgiro of factuur toegezonden.

Opzeggingen dienen uiterlijk één maand voor het nieuwe kalenderjaar te geschieden. Genoemde bedragen zijn minimumbedragen. Uiteraard stelt de Werkgroep een hogere bijdrage zeer op prijs. Adreswijzigingen en opzeggingen schriftelijk bij de Uitgeverij Verloren.

Informatie over losse nummers en nabestellingen
Regulier jaarabonnement € 40,00;
Studentenabonnement € 20,00;
Institutioneel abonnement € 42,40;
Losse nummers € 25,00. (toeslag buiten NL € 7,-)

De komende jaren wordt met NWO subsidie gewerkt aan de inrichting van een digitale variant van het tijdschrift. De oude nummers van het tijdschrift zijn al door de DBNL gedigitaliseerd, en hier te vinden.