Werkgroep Zeventiende Eeuw

Algemene informatie:
Ton van Strien (Vrije Universiteit, Faculteit der Letteren, afdeling Literatuur en Cultuur)
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam Nederland a.van.strien@let.vu.nl

De Werkgroep Zeventiende Eeuw streeft naar wetenschappelijke bestudering van het culturele erfgoed van de zeventiende-eeuwse Nederlanden op basis van een interdisciplinaire aanpak. Niet alleen in het tijdschrift De zeventiende eeuw komt dit streven naar voren, maar ook in het jaarlijkse congres van de Werkgroep.
Op het congres wordt ook jaarlijks een Algemene Ledenvergadering gehouden. Daar wordt onder meer het jaarverslag voorgelegd en bepaald welke congressen er gehouden zullen worden, over thema's als de 'Vrede van Münster', de Jezuïeten, 'Spel en spelen', 'Digitalisering', 'Stadscultuur', 'Woord en Beeld', 'Carrières'.

Voor 2013 staat een ééndaags congres op het programma, dat op 24 augustus te Den Haag zal worden gehouden. (Het congres vindt eenmalig niet op de laatste zaterdag van augustus plaats.) De lezingen van de congressen worden deels in het tijdschrift De zeventiende eeuw gepubliceerd. Losse nummers van het tijdschrift, alsmede oude nummers, zijn voor zover voorradig bij de uitgever te verkrijgen.

De Werkgroep heeft zes bestuursleden. De redactie van het tijdschrift wordt door zeven leden gevormd. Kopij dient ingeleverd te worden bij de redactiesecretaris. Het lidmaatschap van de Werkgroep Zeventiende Eeuw staat open voor alle belangstellenden. Leden van de Werkgroep krijgen korting bij inschrijving op de congressen en ontvangen het tijdschrift De zeventiende eeuw — 2 nummers per jaar, waaronder een themanummer met lezingen van het vorige congres. Het aantal leden van de Werkgroep bedraagt ongeveer 500.

Erelid is E.K. Grootes, emeritus hoogleraar Historische Nederlandse letterkunde (UvA), en eerste voorzitter van de Werkgroep Zeventiende Eeuw

Hier vindt u de ANBI-gegevens van de werkgroep en het meest recente financiële overzicht.