Nieuws

Aankondiging congres Books in Motion (Erfurt), 28-31 mei 2014
Van 28-31 mei organiseren Jeroen Salman en Daniel Bellingradt in Erfurt het congres Books in Motion in Early Modern Europe. Beyond Production, Circulation and Consumption. Het programma en meer informatie vindt u hier.

Studiemiddag SVVT over criminele vrouwen
Op vrijdag 4 april aanstaande organiseert de SVVT een studiemiddag in de Gevangenpoort in Den Haag, met als thema 'Criminele vrouwen in de zeventiende en achttiende eeuw'. Meer informatie vind u hier.

Boekpresentatie Een Toscaanse prins bezoekt Nederland
Een Toscaanse prins bezoekt NederlandOp 12 maart wordt in het Rijksmuseum een boek gepresenteerd met reisverslagen over de Nederlandse reizen van Cosimo de’ Medici in 1667-1669.

De presentatie vindt plaats in het auditorium van het Rijksmuseum, inloop vanaf 15.30 uur, programma vanaf 16.00 uur met na afloop een drankje. Het eerste exemplaar wordt aangeboden aan Martine Gosselink, hoofd Geschiedenis van het Rijksmuseum. Het auditorium is zonder toegangsbewijs te bezoeken. Graag aanmelden via e-mail.Call for Contributions themanummer Lias
Het ERC programma Elevated Minds heeft een Call for Contributions voor een themanummer van Lias over humanistische kunsttheorie in heel Europa. Klik hier voor meer informatie.

Call for papers congres Roots of Nationalism
Op 22 en 23 januari 2015 wordt aan de Radboud Universiteit Nijmegen een internationaal congres georganiseerd over nationale identiteit in de vroegmoderne periode. De call for papers voor dit congres, The Roots of Nationalism. National Identity Formation in Early Modern Europe, 1600 - 1815, is hier te vinden.

Studiemiddag over propaganda tijdens Nederlands-Franse oorlog
Het ERC-programma Elevated Minds organiseert op woensdag 18 december een studiedag over overweldigende propaganda tijdens de Nederlands-Franse oorlog. Klik hier voor de aankondiging, het volledige programma staat hier.

Boek over én met Jan van Hoogstratens satires uit 1698
OorlogsliteratuurOp vrijdag 22 november 2013 verschijnt van Elsina Groenenboom-Draai het boek Oog om oog. De karaktermoord van Jan van Hoogstraten op de Dordtse coccejaanse predikant-theoloog Salomon van Til. Met een iconografie van Jan van Hoogstraten in samenwerking met Michiel Roscam Abbing. Jan van Hoogstraten De Coccejaanse Venus en De Bruiloft in Salomons Tempel. Twee satires uit 1698.

Het eerste exemplaar wordt overhandigd aan Alexander Pechtold, fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer. Mede namens de auteur en de UB Leiden nodigt Uitgeverij Astraea u uit om bij deze feestelijke presentatie aanwezig te zijn in de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Universiteitsbibliotheek Leiden
Vossius-zaal (entreehal, tweede verdieping – ook bereikbaar per lift)
Witte Singel 27, 2311 BG Leiden
vrijdag 22 november 2013
Aanvang 15.15 uur (de zaal is vanaf 15.00 uur geopend)
Voor meer informatie en het programma klik hier.

Aankondiging GOLIATH-studiedag 29 november 2013
'Toezingen & aanvuren': het maatschappelijk appel van de dichter 1300-1850

Het debat over de vraag of de stem van literaire auteurs in de samenleving een andere zwaarte en betekenis heeft (of zou moeten hebben) dan die van journalisten, politici en opiniemakers is geenszins een nieuw debat. Dichters werden al vanaf de late middeleeuwen geconfronteerd met een groeiende concurrentie van andere professionele ‘sprekers’ in de publieke ruimte. De literatuur vormde in toenemende mate een eigen domein, maar tegelijkertijd werden auteurs zich door dit proces van ‘autonomisering’ bewust van de specifieke kwaliteiten die hun stem ook buiten dat domein meer gewicht konden geven. De gevoelde kloof tussen de dichter en zijn publiek ging bij middeleeuwse en vroegmoderne dichters vreemd genoeg samen met een groeiend geloof in de maatschappelijke kracht van het gedicht als een discursieve toenadering van de dichter tot zijn publiek. Tijdens de GOLIATH-workshop willen we die schijnbare tegenstelling bestuderen aan de hand van de idee van het dichterlijke ‘toezingen’ van een publiek.

Voor het programma en meer informatie klik hier.

Call for Contributions JHNA
Het Journal of Historians of Netherlandish Art bereidt een themanummer voor over 'The Sublime in Seventeenth-Century Dutch Art, Architecture and Theatre'. Voorstellen voor bijdragen kunnen ingediend worden tot 1 januari 2014. Klik hier voor meer informatie.

Congresaankondiging
Op 21—22 November wordt in Brussel een congres georganiseerd over 'The Hurt(ful) Body before Diderot. Pain and Suffering in Early Modern Performance and the Visual Arts (c. 1600-1790)'. Klik hier voor meer informatie.

Burgerhartlezing 2013
De zesde Burgerhartlezing over de actualiteit van de Verlichting zal op 3 oktober a.s. gehouden worden door Prof. dr. Céline Spector, hoogleraar filosofie aan de universiteit van Bordeaux. Professor Spector zal laten zien in hoeverre het hedendaagse begrip ‘solidariteit’ zijn oorsprong vindt in de geschriften uit de Verlichting. Klik hier voor meer informatie.

Call for papers SHARP 2014
Het SHARP-congres 2014 zal plaatsvinden in Antwerpen onder het thema ‘Religions of the Book’. Tijdens het congres openen ook twee prestigieuze tentoonstellingen over hetzelfde thema: in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience staan Heilige Boeken in het Jodendom, het Christendom en de Islam centraal. In het Museum aan de Stroom ligt de focus op Heilige Plaatsen en de betekenis van pelgrimage binnen dezelfde drie tradities. Klik hier voor de call for papers van het congres.

Oorlogsliteratuur in de vroegmoderne tijd
Lotte Jensen & Nina Geerdink (red.), Oorlogsliteratuur in de vroegmoderne tijd. Vorm, identiteit, herinnering. Hilversum: Verloren, 2013.
OorlogsliteratuurOorlogen zijn verwoestende aangelegenheden die gepaard gaan met ontberingen, plunderingen, doden en gewonden. Toch gaat er ook een productieve kracht van uit: veldslagen hebben een schat aan onvergetelijke wereldliteratuur opgeleverd. Ook in de vroegmoderne tijd verscheen veel oorlogsliteratuur. Zo klinkt de Tachtigjarige Oorlog tot ver in de negentiende eeuw door in tal van liederen, soldatenverhalen, epen, toneelteksten en gedichten. De vele oorlogen waarin na 1648 de Europese machtsverhoudingen bevochten werden, gaven in alle betrokken landen aanleiding tot literaire reflecties op de strijd. In deze bundel staat de literaire verbeelding van oorlog in de vroegmoderne Republiek vanuit een Europees perspectief centraal. Wie waren betrokken bij de totstandkoming van oorlogsliteratuur en welke belangen hadden zij? Hoe verhouden fictie en werkelijkheid zich tot elkaar? Welke oorlogen werden in de collectieve herinnering bewaard en welke zijn vergeten? Via drie pijlers wordt het fenomeen oorlogsliteratuur besproken: vorm, identiteit en herinnering.
Het boek is via de website van uitgeverij Verloren te bestellen.

Boekpresentatie Internationale Luitdagen
De organisatie van de Internationale Luitdagen Utrecht 2013 nodigt u uit voor een van de hoogtepunten van het festival: de presentatie van drie boekpublicaties en een dubbel-cd. Deze presentatie zal plaatsvinden op 30 augustus 2013. De vier publicaties zien het licht ter gelegenheid van genoemde Internationale Luitdagen, die plaatsvinden tijdens en in samenwerking met het Festival Oude Muziek Utrecht 2013. Beide festivals voeren als centraal thema: De Luit in de Gouden Eeuw. Dit is tevens het onderwerp van de vier te presenteren publicaties. Aanleiding voor de Internationale Luitdagen is het 30-jarig jubileum van de Nederlandse Luitvereniging. Vele luitverenigingen ter wereld dragen bij aan het festivalprogramma. Voor meer informatie over de Luitdagen kunt u terecht op: www.luitdagen.nl. Klik hier (PDF) voor meer informatie over de presentatie en aanmelding.

Call for papers GOLIATH-studiedag Toezingen & aanvuren: het maatschappelijk appel van de dichter 1300-1850, vrijdag 29 november 2013, Radboud Universiteit Nijmegen
Het debat over de vraag of de stem van literaire auteurs in de samenleving een andere zwaarte en betekenis heeft (of zou moeten hebben) dan die van journalisten, politici en opiniemakers is geenszins een nieuw debat. Dichters werden al vanaf de late middeleeuwen geconfronteerd met een groeiende concurrentie van andere professionele ‘sprekers’ in de publieke ruimte. Het literaire leven vormde in toenemende mate een eigen domein, maar tegelijkertijd werden auteurs zich door dit proces van ‘autonomisering’ bewust van de specifieke kwaliteiten die hun stem ook buiten dat domein meer gewicht konden geven.

Tijdens de workshop gaan we op zoek naar voorbeelden van dichters die het ‘toezingen’ van hun publiek gebruikten om een maatschappelijk appel te formuleren. Breuken en continuïteiten in de overgang van middeleeuwen naar vroegmoderne tijd die betrekking hebben op het denken over auteurschap en het gedicht als maatschappelijk appel staan daarbij centraal.

Klik hier voor een uitgebreide versie van deze call for papers.

De workshop wordt georganiseerd door GOLIATH, de door FWO gefinancierde wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap over ‘Literatuur in wording’. GOLIATH is een internationaal samenwerkingsverband tussen letterkundige neerlandici.

Voorstellen (ca. 300 woorden) voor een korte lezing (precieze lengte wordt nog bekend gemaakt) kunnen voor 15 september 2013 gestuurd worden naar Johan Oosterman (RU Nijmegen) of Kornee van der Haven (UGent).

Congresaankondiging: Performances of Peace: Utrecht 1713-2013
Vrede is geen vanzelfsprekendheid, daar moet hard voor worden gewerkt. In de achttiende eeuw was dat niet anders dan vandaag de dag. Om een eind te maken aan een reeks van bloedige oorlogen kwamen diplomaten en onderhandelaars in 1712 in groten getale naar de Domstad om te spreken over vrede. De uiteindelijke vrede werd echter pas in 1713 getekend. Van 24 t/m 26 april 2013 komen wetenschappers uit verschillende delen van de wereld in Utrecht bijeen om te discussiëren over de historische betekenis van de Vrede van Utrecht. Daarbij staan verschillende vragen centraal: Wat was er allemaal voor nodig om drie eeuwen geleden een vrede tot stand te brengen? Hoe werden de onderhandelingsresultaten verkocht aan het publiek? Wat was haar impact op het publieke debat en hoe leeft de Vrede van Utrecht vandaag voort?

Registratie via: peaceofutrecht.hum.uu.nl Voor meer informatie: peaceofutrecht@uu.nl.

Congres Werkgroep Zeventiende Eeuw 2013 (Call for papers)
Het jaarlijkse congres van de Werkgroep Zeventiende Eeuw vindt plaats op zaterdag 24 augustus 2013 en heeft als thema De zingende Nederlanden: actualiteit, identiteit en emotie in de vroegmoderne liedcultuur. De Call for papers vindt u hier.

Tientjeslidmaatschap Werkgroep Zeventiende Eeuw voor studenten
De geschiedenis en cultuur van de Nederlanden in de zeventiende eeuw staan internationaal sterk in de belangstelling. Het gaat dan ook om een fascinerende en belangrijke periode, waarin de Lage Landen internationaal een spilpositie innamen. Kooplieden uit de Republiek domineerden de wereldhandel; grote migratiestromen trokken naar Holland en Zeeland; kunstenaars, schrijvers en denkers werkten aan oeuvres die nog altijd de aandacht trekken (denk aan Rembrandt, Rubens, Descartes, Spinoza); en grote religieuze pluriformiteit ging in de Republiek gepaard met een relatief tolerant klimaat.

De Werkgroep Zeventiende Eeuw stimuleert de wetenschappelijke bestudering van het culturele erfgoed van de zeventiende-eeuwse Nederlanden, door beginnende en gevorderde onderzoekers van alle betrokken disciplines (zoals neerlandistiek, geschiedenis, kunstgeschiedenis, religiegeschiedenis) met elkaar in contact te brengen en voorstellen te doen voor grensverleggend en grensoverschrijdend onderzoek. Ieder jaar in augustus is er een congres waar telkens een bepaald thema centraal staat, zoals bijvoorbeeld ‘De Vrede van Munster’, ‘Loopbaan en carrière in de zeventiende eeuw’ of ‘Liedcultuur’. Het is de plaats om verslag te doen van lopend onderzoek en om ideeën te lanceren die om tegenspraak, correctie en/of aanvulling vragen. Tweemaal per jaar verschijnt het tijdschrift De Zeventiende Eeuw met een selectie uit de voordrachten van het congres en vele andere artikelen, boekbesprekingen en signalementen.

De normale kosten van het lidmaatschap bedragen € 40,⎼ maar vanaf 2013 is het speciaal voor studenten mogelijk lid te worden voor slechts een tientje. Als lid van de werkgroep ondersteun je de bloeiende studie van de zeventiende eeuw, kom je makkelijk in contact met andere onderzoekers en belangstellenden en blijf je op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het onderzoek. Je ontvangt twee keer per jaar het dikke tijdschrift met artikelen en boekbesprekingen en je mag gratis of tegen gereduceerd tarief naar het congres.

Profiteer nu van deze actie en meld je aan voor het tientjeslidmaatschap via bestel@verloren.nl, o.v.v. naam, adres, universiteit, studierichting en studentnummer. Je kunt maximaal drie jaar voor € 10,⎼ lid zijn van de Werkgroep Zeventiende Eeuw, daarna word je regulier lid, tenzij je opzegt.

Workshop Battlefield Emotions 1500-1900
Het Amsterdam Centre for Cross-Disciplinary Emotion and Sensory Studies (ACCESS), de Group for Early Modern Studies Ghent University (GEMS) en de afdeling geschiedenis van de Universiteit Leiden organiseren een workshop over emoties op het vroegmoderne slagveld. Meer informatie vindt u hier. Klik hier voor een PDF van het programma. Vul dit formulier in om u aan te melden.

Duitse archivalia van stadhouder Willem II en Amalia van Solms voor het eerst geïnventariseerd
Op 2 juli 2012 is de nieuwe inventaris van de archieven van stadhouder Willem II en Amalia van Solms aangeboden aan dr. H.-P. Behr, Duits ambassadeur in Nederland en drs. M. Hennis, grootmeester van H.M. de Koningin, door drs. Jan Fernhout, archivaris te Berlijn. Deze inventaris heeft de titel “Einde¬lijk weer samen” gekregen, omdat hierin archieven in het Koninklijk Huisarchief en het Landeshaupt¬archiv Sachsen-Anhalt, Abteilung Dessau te Dessau toegankelijk worden gemaakt. Meer informatie vindt u hier.

Anthony Grafton en Jonathan Israel houden op 31 augustus om 19.45 een lezing over "Spinoza's critique of God's word: bashing the Bible?". Dit alles vindt plaats in Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam. Meer informatie vindt u hier.

Een nieuwe uitgave van Hoofts Gedichten, bezorgd door Ton van Strien en Johan Koppenol, is net verschenen. Meer informatie vindt u hier.

Conferentie - Imitation,Translation and Transfer. Perspectives on the Dynamics of Neo-Latin and the Vernacular
Op 10 en 11 mei vindt een internationaal congres plaats over dynamische band tussen het Neolatijn en de volkstaal, zowel op linguïstisch en literair als op cultureel gebied. Het programma vindt u hier.

Call for Papers - Identities, Intertextuality and Performance in Song Culture (c. 1500 - c. 1800)
In oktober 2012 is er internationaal congres gepland behorend bij het NWO project 'Dutch Songs On Line'. De uitnodigende Call for Papers vindt u hier.

Call for Papers - Satire Across Borders
In januari 2013 vindt er in Utrecht een congres plaats dat hoort bij het NWO project 'The Power of Satire'. De uitnodigende Call for Papers vindt u hier.

Oorlogsliteratuur: verbeelding, herinnering en identiteit, ca. 1600-1850
Op vrijdag 1 juni 2012 vindt een colloquium over dit onderwerp plaats, aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Meer informatie vindt u hier.

Symposium Karel van Mander III
Op 20 april 2012 wordt in Leiden een symposium gehouden rond de Nederlands-Deense schilder Karel van Mander III (1609-1670). Deze kleinzoon van de Karel van Mander van het Schilder-Boeck (1604) was veertig jaar als hofschilder werkzaam voor het Deense koningshuis. Hij bezat een grote bibliotheek en Kunst- und Wunderkammer. Hij publiceerde zowel in het Deens als in het Nederlands en was goed bevriend met Joost van den Vondel. Een uitnodiging en voorlopig programma vindt u hier.

Congres Werkgroep Zeventiende Eeuw - Call for Papers
Op 25 augustus vindt het jaarlijkse congres van de Werkgroep Zeventiende Eeuw plaats. Dit jaar is het thema 'Het vaderlands verleden in de zeventiende eeuw'. De uitnodigende Call for Papers vindt u hier.

Congres Vrede van Utrecht - Call for Papers
In 2013 wordt de Vrede van Utrecht herdacht, onder andere met een congres waarvoor u hier de Call for Papers vindt.

Congres over geïllustreerde geloofsliteratuur
Op 12 en 13 januari 2012 wordt in Utrecht een internationaal congres georganiseerd over de productie van geïllustreerde geloofsliteratuur in Noord-Europa. Wie waagde zich daar aan, en hoe werden afbeeldingen en teksten gedeeld door protestanten en katholieken? Meer over het programma en de wijze van inschrijven vindt u hier.

Publieksdag van het Utrecht Centre for Early Modern Studies (UCEMS)
Deze vindt plaats op zaterdagmiddag 21 januari 2012 in het Universiteitsmuseum te Utrecht, en gaat over vroegmoderne satire. Iedereen is welkom, de toegang is gratis. Het volledige programma en meer informatie vindt u hier.

Congres Werkgroep Zeventiende Eeuw, augustus 2013: Nederlandse liedcultuur
In augustus 2013 gaat het jaarlijkse congres van de Werkgroep Zeventiende Eeuw over Nederlandse liedcultuur. In samenwerking met het Meertens Instituut en de Koninklijke Bibliotheek zal in de loop van 2012 een Call for Papers worden opgesteld die oproept die liedcultuur vanuit vele disciplines en vraagstellingen te bekijken rond thema´s als: held, oorlog, emoties & recreatie, afscheiding van verschillende religieuze groepen, jongerencultuur, methoden van onderzoek in lieddatabases en taalkundige invalshoeken. In de loop van 2012 zal een eerste versie van de website van het Dutch Songs On Line project (NWO, Louis Grijp, Martine de Bruin, René van Stipriaan, Dieuwke van der Poel, Els Stronks) beschikbaar komen zodat sprekers een groot corpus met volledige doorzoekbare liedteksten kunnen raadplegen.

Call for Papers
Memory before modernity. Memory cultures in Early Modern Europe. This conference will be held at Leiden University, The Netherlands, 20-22 June 2012. In the memory boom that has emerged in the humanities and social sciences since 1990, five major themes have captured most attention: (a) the relationship between politics and memory, (b) trauma and memories of violence, (c) the mediatization of memory (d) the transmission of memory and identity formation (e) the relationship between memory, history and other concepts of the past. Yet most case studies relating to these themes have been concerned with events and evidence post-1800; indeed, many theorists of memory allege that there is something intrinsically modern about them. The aim of this conference is to put this assumption to the test. On the website www.earlymodernmemory.org you will find the full text of our call and other information. Confirmed keynote speakers include: Philip Benedict, Susan Broomhall and Benjamin Schmidt.
Deadline for proposals: 1 November 2011. Mail proposals to this address.

Jaarvergadering Maatschappij
Op zaterdag 28 mei 2011 vindt in het Academiegebouw, Rapenburg 73, Leiden, de jaarvergadering van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde plaats. De Werkgroep Zeventiende Eeuw zal op die vergadering een serie minilezingen verzorgen. Om 15.30 uur beginnen daarna de prijsuitreikingen. Aan Lieke Marsman wordt de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs uitgereikt voor haar dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud. Tom Lanoye ontvangt de Henriette Roland Holst-prijs voor zijn roman Sprakeloos. Na afloop is er een receptie in de Faculty Club en bij mooi weer op het aangrenzende terras.