Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Werkgroep Zeventiende Eeuw staat open voor alle belangstellenden, en biedt naast korting op de congressen een lidmaatschap op de papieren versie van het tijdschrift De zeventiende eeuw.

Aanmelding voor de Werkgroep geschiedt via uitgeverij Verloren:
Uitgeverij Verloren
Torenlaan 25
1221 JA Hilversum
Nederland
Telefoon 035 685 98 56
Fax 035 683 65 57
bestel@verloren.nl

De contributie bedraagt voor leden binnen de Benelux € 40,⎼ per jaar. Voor studenten geldt met ingang van 1 januari 2013 een speciaal tientjeslidmaatschap. Dat betekent dat je maximaal drie jaar voor € 10,⎼ per jaar lid bent van de Werkgroep Zeventiende Eeuw. Daarna word je regulier lid, tenzij je opzegt. Je kunt je aanmelden voor het tientjeslidmaatschap via bestel@verloren.nl, o.v.v. naam, adres, universiteit, studierichting en studentnummer.

Lidmaatschappen gelden voor één kalenderjaar, maar worden stilzwijgend verlengd. Na verzending van het tweede nummer wordt een acceptgiro of factuur toegezonden.

Opzeggingen dienen uiterlijk één maand voor het nieuwe kalenderjaar te geschieden. Genoemde bedragen zijn minimumbedragen. Uiteraard stelt de Werkgroep een hogere bijdrage zeer op prijs. Adreswijzigingen en opzeggingen schriftelijk bij de Uitgeverij Verloren.