Redactieleden van het tijdschrift De zeventiende eeuw

Mirjam de Baar, Rijksuniversiteit Groningen
Frans Blom, Universiteit van Amsterdam
Karolien De Clippel, Universiteit Utrecht
Jeanine De Landtsheer, Katholieke Universiteit Leuven
Feike Dietz, Universiteit Utrecht
Michiel van Groesen, Universiteit van Amsterdam
Olga van Marion, Universiteit Leiden

Redactiesecretariaat: Carolina Lenarduzzi, Koninginneduinweg 2, 2061 AM Bloemendaal, cperrick@xs4all.nl.

Recensieredacteur: Tanja Holzhey, Universiteit van Amsterdam, Capaciteitsgroep Nederlandse Letterkunde, Spuistraat 134, 1012 VB Amsterdam, recensieredacteur.dze@gmail.com.

De zeventiende eeuw heeft als doel hoogwaardige artikelen te publiceren over zeventiende-eeuws cultureel erfgoed van de Nederlanden, voor een breed internationaal publiek van onderzoekers en geïnteresseerde lezers. Elke jaargang heeft een nummer met daarin een kritische selectie van congresbijdragen, en een niet-thematisch gebonden nummer. Alle bijdragen in het tijdschriften zijn peer-reviewed. De reguliere nummers hebben ook altijd een rubriek met recensies en signalementen van recent verschenen relevante literatuur, geschreven door een scala aan experts. Daarnaast verschijnen in sommige jaren themanummers, in samenwerking met externe specialisten. Op de ERIH list 'Literature' heeft het tijdschrift een A-ranking, op de lijsten 'History' en 'Art History' is dat momenteel een C-ranking.

De redactie streeft ernaar de komende jaren het tijdschrift verder te internationaliseren en heeft om dat te bereiken met steun van NWO een nieuwe Open Access variant van het tijdschrift ontwikkeld en heeft daarnast het streven meer Engelstalige bijdragen op te nemen. Onderzoek naar het zeventiende-eeuwse Nederlandse cultuurgoed – van Rembrandt tot de VOC tot Rubens – kan dan binnen en buiten Nederland en Vlaanderen door een nog grotere groep deskundigen bestudeerd en gewaardeerd worden.